کلام جدید
40 بازدید
محل ارائه: موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)
مقطع: سطح 4
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این جزوه مطابق سر فصلهای ارایه شده توسط مرکز مدیریت حوزه علمیه قم تهیه شده و علاوه کلیاتی راجع به کلام جدید ده مساله از مسایل مهم جدید کلامی به طور مفصل و در 300 صفحه وبرای 2واحد درسی برای سطح 3(ارشد) تدوین شده است.