آشنایی با فلسفه اسلامی
55 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یک دوره فلسفه اسلامی به زبان ساده برای طلاب خارجی جامعة المصطفی نگارش یافته است . در پایان هر درس اصطلاحنامه و پرسشهای مربوط به درس وجود دارد.