مختصر در اعمال حج و عمره مطابق با مذاهب هشتگانه
47 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
کتاب فوق اعمال حج و عمره را مطابق مذاهب هشتگانه جعفری ، مالکی ، شافعی ، حنبلی ، حنفی ، اباضی ، اسماعیلی ، زیدی بیان میکند . این کتاب به وسیله آقای محمد مهدی نجف تالیف شده است.