آیه اولوالارحام و امامت
37 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله آیه اولوالارحام را که به آیه ارث مشهور است مورد بررسی قرار داده واز آن امامت ایمه اطهار (ع) را استفاده میکند . در این مقاله دیدگاه علمای اهل سنت در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.