بستن دستها در نماز، بدعت یا سنت
36 بازدید
محل نشر: فقه اهل بیت/41
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی